- Advertisement -

Taserwest ɣer Tmaziɣt n « AGIM N WUḌAN D YIḌ » (Asuneḍ I)

 Taserwest ɣer Tmaziɣt n wedlis « AGIM N WUḌAN D YIḌ » yella-d s yimru n Khaber Amar. Amaru-ya yexdem d aselmad di tudert-is. Ilul deg tɣiwant n Yimceddalen deg useggas n 1953.

Adlis-a iḥekku-d ɣef yiwen n ugellid  yellan yedder deg usammer  alemmas, tama n beɣdad ; tamanaɣt n Ɛirak n tallit-nneɣ.  Yeṭṭef almi d tegzirin n Hend ak d Cinwa.

Ass mi yemmut ugellid-aya, yeǧǧa-d sin n warraw-is. Yiwen isem-is Cehrayar, wayeḍ Cehzaman. Amezwaru yeḥkem deg umkan n baba-s, ma d wis sin cegɛant ad igelled ɣef temdint n Samerqend.

Agellid Cehrayar, segmi yessen tilufa n ddunit, yerna ɛeddant fell-as, yekker yenɣa akk wid yellan xeddmen u qedcen fell-as deg yiɣrem-ines.

Agellid Cehrayar yessuter seg yiserdasen-is ad as d-ttawin yal iḍ tameṭṭut un nwil deg leɛmar-is. Ad yeqqim yides iḍ akk, tanezzayt ad ttineɣ,  Akken almi kfant tulawin di tgelda.

Aɣlif-is Ǧaɛfar, yugad ɣef yiman-is, dɣa yerwel. Imi yewweḍ s axxam, temmugrit-id yelli-s  Cehrazad. Tewhem d acu t-yuɣen. Yerna yegguma ad s-yeḥku.

Ass mi tales asteqsi-s, tetthawat-it, yuɣal yenna-as.

Din i texdem rray Ceharazad i wakken ad ttesemneɛ iman-is d teqcicin tiyaḍ neɣ ad temmet.

Tessuter si baba-s i wakken ad tt-yawi s Agellid Cehrayar, win ineqqen tulawin-is. Di tazwara, Baba-s yugi, maca yuɣal yewwi-tt.

Seg iḍ amezwaru almi d wis agim, Cehrazad tḥekku timucuha i Wgellid Cehrayar. Tessedha-t s tmucuha Segmi ur tt-yenɣi ara.

                                                                                  Slimane Chabane

 

« AGIM N WUḌAN D YIḌ » Asuneḍ I (Tome I).  Khaber Amar. Tizrigin (Edition) “El Amel” 2016.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

%d bloggers like this: